ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на  BGKOZMETIKA.EU (BG КОЗМЕТИКА)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Електронният магазин BGKOZMETIKA.EU е собственост на РОМИРА ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, което предоставя възможност за закупуване на предлаганата в настоящия сайт българска козметика.
1.2. Авторските права върху съдържанието на сайта принадлежат на Дружеството, което има право да променя съдържанието и дизайна му по своя преценка. Каквато и да е информация от сайта, вкл. лого, търговска марка, снимка или текст не може да бъде използвана без писмено разрешение от Дружеството. Никой няма право да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, както и свързва, излага, включва каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на bgkozmetika.eu, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън bgkozmetika.eu, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на Ромира ЕООД.
1.3. Регистрацията в сайта е безплатна, доброволна и желателна, но не задължителна. Тя е задължителна само при поръчка. След успешно приключване на регистраця потребителят ще получи потвърждение чрез е-мейл с потребителско име и парола, с които ще може да влиза в своя профил. Използването на bgkozmetika.eu от Потребителя го обвързва автоматично с правилата на настоящите Общи условия, с които той се съобразява при ползване на сайта от първоначалното влизане до напускането му. Преди финализиране на електронната заявка за покупка Потребителят прави отметка „Съгласен съм с Общите условия и ги приемам”, с което той се съгласява изцяло с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. С това свое действие Потребителят дава съгласието си за закупуване на продуктите, намиращи се в секцията „Покупки”. След като Потребителят получи потвърждение на поръчката си се счита, че договорът е сключен. С приемането на Oбщите условия и с поставяне на отметка  "Съгласен съм с условията и ги приемам", Потребителят декларира, че няма да нарушава българското законодателство, правилата на морала и добрите нрави в етиката на Интернет.
1.4. Работният език на bgkozmetika.eu е българският език. Потребителите правят своите заявки за покупки, като ползват кирилица.
1.5. Продуктите, предлагани на сайта bgkozmetika.eu,  представляват публична оферта по смисъла на чл.291 от ТЗ.
1.6.  Информацията и препоръките на сайта не са предназначени да заменят квалифицирана медицинска консултация, нито могат да се тълкуват като такава.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ
Всички продукти на сайта са обозначени с производител, който гарантира качеството им и осигурява количеството за продажба. Електронна поръчка може да бъде направена само ако артикулът e в  наличност. Всеки продукт е обозначен с наименование, марка,  предназначение, състав или основен компонент. Дружеството носи отговорност за автентичността на марката, закупена директно от нейния производител.  В електронния магазин са посочени както цена и основни характеристики на всеки продукт, така и допълнителна информация в помощ на Потребителя за неговия информиран избор.


ІІІ. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА
3.1. Предлаганите в bgkozmetika.eu продукти може да се поръчват по всяко време чрез сайта или да бъдат закупени от магазина на Дружеството в София, намиращ се на бул. "Скобелев" №2. Поръчките могат да бъдат направани от клиенти с профил Потребител или Гост. При заявка за покупка Потребителят попълва следните данни: име, фамилия, град, точен адрес, телефон, електронна поща. Потребителят се задължава да подава вярна и правдива информация, свързана с осигуряването на доставката на стоката и уведомяват незабавно Ромира ЕООД при невъзможност да получат стоката. При промени в предоставената информация потребителите се задължават да актуализират данните си своевременно.
3.2. След като Потребителят направи поръчка, Дружеството я потвърждава по e-mail, като в потвърждението се посочва номера на поръчката, както и датата и часа, когато е направена. Завършвайки поръчкато си, Потребителят се съгласява, че цялата предоставена от него и необходима за процеса на закупуване информация е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още направена поръчка.
3.3. Потвърждаването на поръчката има сила на договор за доставка от разстояние. С оглед на коректното изпълнение на договора Дружеството има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон.
3.4. Завършвайки поръчката си, Потребителят дава съгласието си за допълнителен контакт  с Дружеството с цел уточняване на детайли по поръчката, когато това се налага.   
3.5. Дружеството може едностранно да прекрати направена от Потребител поръчка, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди, при следните случаи:
3.5.1. Когато три последователни поръчки са върнати от клиента без да е посочена основателна причина за това.
3.5.2. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен или неточен адрес или телефон.
3.6. Когато bgkozmetika.eu не може да изпълни поръчка поради изчерпване на количествата, той е длъжен да уведоми Клиента за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива, в срок до 14 дни от датата, на която bgkozmetika.eu е следвало да изпълни задължението си по договора.  
3.7. Поръчаните продукти се получават  с куриерска служба Еконт експрес.
3.8. Заявената за покупка стока се доставя лично на посочения адрес или на изрично посочен от Потребителя получател. След предаването на стоката от куриера всички рискове, произтичащи от доставката на стоката, преминават върху Потребителя.
3.9. Времето за доставка е  до 3 работни дни от датата  на поръчката, освен ако в информацията за самия продукт не e указано друго. Сроковете за доставка на поръчките зависят от графика за тяхната обработка и условията на Доставчика. Дружеството се задължава да отразява своевременно на Сайта всяка промяна в условията за доставка, както и да информира потребителите за извънредните обстоятелства, които водят до удължаване на срока за доставка. Ако продуктът не може да бъде доставен навреме или изобщо не може да бъде доставен, bgkozmetika.eu  се задължава да информира Потребителя за настъпилите обстоятелства. bgkozmetika.eu не носи отговорност за забавяне на доставка поради форсмажорни обстоятелства – лошо време, затворени пътища, технически проблеми с превоза. В таква случаи срокът на доставка се удължава с времето на съществуване на обективните пречки.   
3.10. При доставка с куриер пратката се доставя на посочения от Потребителя адрес и се предоставя лично на Потребителя срещу подпис върху приемо-предавателен протокол, който удостоверява предаването, след като е изплатена дължимата цена. При невъзможност за получаване на пратката лично от Потребителя тя се връчва на  член от домакинството или офиса, като се отбелязва името на действителния получател. При невъзможност за установяване на контакт с Потребителя на посочения от него телефон или невъзможност за предаване на поръчката, тя се счита за анулирана.
 
ІV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
4.1. За всеки от продуктите на  bgkozmetika.eu е посочена единична цена. Всички цени са в български лева и се разбират като крайни. Те не включват цената за куриерска услуга.
4.2. Потребителят заплаща стойността на поръчката, включваща стойността на продукта и стойността на куриерската услуга според единната тарифа на Еконт. Възможностите за плащане са две:
•    С наложен платеж при получаване с куриерска служба Еконт - стойността на поръчката + стойността на куриерската услуга
•    С електронно плаще през E-Pay - стойността на продуктите + стойността на куриерската услуга, като по желание куриерската услуга може да се плати на Еконт при получаване на пратката.
4.3.  Потребителят  ползва безплатна доставка, ако е избрал получаване на поръчаните продукти от търговски обект на Дружеството в гр. София: Магазин за българска козметика с адрес  гр. София, бул. Скобелев № 2 (до НДК).
4.4. Цената на продуктите е валидна към момента на поръчката.
4.5. Цената за продуктите в промоция е валидна, ако поръчката е направевна по време на промоционалния период.

V. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИИ
5.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 работни дни от получаване на стоката.
5.2. Потребителят има право да се откаже от сключения от него договор и да върне поръчаните продукти на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП в рамките на 14 работни дни от получаване на стоката, без да дължи обезщетения или неустойка и без да посочва причина, като разходите за връщане са за негова сметка. Потребителят трябва да информира Доставчика за отказа, като в секцията “Моят профил” отвори поръчката, за която това се отнася и изпълни необходимите действия в секцията “Връщане на стока”, позиционирана в края на поръчката.
    5.2.1. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в  търговски вид и със запазена оригинална опаковка и етикет, в срок от 10 работни дни от заявяване на отказа.
    5.2.2. При връщане на стоката поради отказ от договора и Потребителят е заплатил стоката, Дружеството му  възстановява изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от връщане на стоката или му издава кредитно известие в размер на стойността на стоката без цената за доставка. Суми не се възстановяват преди Потребителят да е върнал стоката, както и когато стоката не е в търговски вид или е с нарушена цялост, без оригинална опаковка и етикет. Продуктите, които са комплект, трябва да бъдат върнати като такъв. Кутията и опаковката се смятат за част от него.

За целите на договора "ваучер" и “кредитно известие” са електронни еквиваленти на парична стойност.

5.3. Потребителят може да направи рекламация, когато доставената му стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба.         
    5.3.1.Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в   констатирани :  
1.    производствени дефекти на доставения продукт;
2.    липса на част от стоката;
3.    повреда на стоката при транспортиране, нарушения на физическата цялост на опаковката и съдържанието й
4.    доставената стока не съответства на поръчаната .
           5.3.2.Рекламации се правят от клиентския профил Потребителя на eлектронния адрес на Доставчика. В рекламацията се посочват номерът (кодът) на поръчката и каталожният номер на продукта. Уточнява се начинът на връщане на закупената стока, както и начинът за връщане на сумата, заплатена за него.
          5.3.3.  При рекламация  Потребителят може да избере един от следните варианти:
1.    замяна на конкретния артикул за същия без дефект, ако има наличен такъв, като замяната се прави според условията и ограниченията на обикновена поръчка  
или
2.    връщане на стоката срещу възстановяване на платената цена по посочена банкова сметка или срещу издаване на кредитно известие на стойност платената сума за стоката .
      5.3.4. Възстановяването на изцяло платената сума се извършва по посочена от Потребителя банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ работни дни от предявяване на рекламацията и  в случай, че стоката е върната в срок от 10 /десет/ работни дни от предявяване на рекламацията.
    Суми не се възстановяват преди получаване на стоката от Дружеството. Ако стоката не бъде върната в посочения срок, рекламацията не произвежда действие.
    Върнатата стока трябва да бъде в ненарушен търговски вид и със запазена оригинална опаковка и етикет, освен в случай на рекламация при условията на т.3 от чл. 5.3.1. Продуктите, които са комплект, трябва да бъдат върнати като такъв. Кутията и опаковката за защита на продукта се смятат за част от него.

5.4. Доставчикът не е длъжен да приеме върната стока, както и не  дължи компенсация на Потребителя в следните случаи:  
1.    когато искането е за замяна на закупен продукт с друг продукт с различни характеристики или различен тип продукт.
2.    когато стоката е върната поради отказ или рекламация, направени в  надвишаващ предвидения в чл. 5.1 срок от  14 работни дни, следващи датата на сключването на договора.
3.    когато върнатият при условията на чл.5.2. от общите условия продукт не е във вида и състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).
5.5. Във всички случаи разходите за връщане и повторно изпращане са за сметка на Потребителя, с изключение на случаите от 5.3.1, при които Дружеството ще понесе разходите по доставката

VІ. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ
6.1. Ромира ЕООД  е регистрирано като администратор на лични данни. С приемането на Общите условия Ползвателят дава своето безсрочно, изрично и безусловно съгласие до изрична писмена отмяна предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружеството и упълномощени от него трети лица с оглед на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за бизнес анализи с цел подобряване услугите от страна на Дружеството, за маркетингови и рекламни цели и анализи на Дружеството, както и за други цели, разрешени от закона.
6.2. С приемането на Общите условия Потребителят декларира своето съгласие за  напълно доброволно предоставяне на необходимите лични данни. Потребителят  може по всяко време да получи информация за използването и обработването на предоставените лични данни, както и да поиска профилът му, съдържащ личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане до info@bgkozmetika.eu
6.3. Дружеството не предоставя личните данни на потребителите си на трети лица, извън изрично посочения Доставчик и предвидените в закона случаи и гарантира, че личните данни ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на българското законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при спазване изискванията на ЗЗЛД.
6.4.  bgkozmetika.eu не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства (e-mail/телефон/SMS/други) конфиденциална информация, банкови сметки / данни за банкови карти или персонални пароли.
6.5. Потребителят носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица
6.6. bgkozmetika.eu не поема каквато и да било отговорност в случай, че Потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на  Ромира ЕООД.

VII . Брошури и известия
7.1. Когато Потребителят създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, може да се съгласи да получава Брошури и/или Известия от bgkozmetika.eu.
7.2. Цялата информация, получена от Потребител с цел изпращане на брошури и/или известия, ще бъде използвана в границите на политиката на поверителност.
7.3. Потребителят може да направи отказ от получаване на брошури и/или известия по всяко време:
•    7.3.1. Чрез специално направената връзка, която се съдържа във всяка брошура и/или известие.
•    7.3.2. Чрез страниците с ограничен достъп в специалната част на Профила.
•    7.3.3. Чрез свързване с bgkozmetika.eu според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.
7.4.  bgkozmetika.eu няма да включва в брошурите и/или известията за потребителите никаква друга рекламна информация за трети лица, които не са в партньорски отношения с bgkozmetika.eu  по време на изпращането на брошурата и/или известието.

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
8.1. Ромира ЕООД  не носи отговорност за грешки на Сайта, възникнали поради промени, настройки или други технически причини, както и поради злонамерена намеса.
8.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
Независимо от основанието, довело до изменение на Общите условия на Сайта, Дружеството се задължава да информира потребителите си относно промяната,  като ги постави на видно място на сайта. Промените влизат в сила от деня на оповестяването им на страницата на bgkozmetika.eu.
8.3. Дружеството има право да заличава потребителски профил на Клиент, който нарушава условията за ползване на електронния магазин или го използва не по предназначение.
8.4.В случай, че Потребителят желае да получава на своя e-mail адрес допълнителна информация относно предстоящи кампании, той доброволно може да се съгласи или да се откаже чрез своя профил в Сайта.
8.5. Bgkozmetika.eu не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.
8. 6. Bgkozmetika.eu не предлага никакви директни или косвени гаранции, че услугата ще отговаря на изискванията на Клиента или тя ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки, че продуктите / услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, включително и тези придобити чрез предварително закупен купон (ваучер) ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.
8.7. Дружеството има право да публикува рекламни банери и/или връзки на която и да е част от сайта bgkozmetika.eu съобразно действащото законодателство.
8.8. Всички възникнали спорове, произтичащи от ползването на сайта  във връзка със закупуването на стоки, се разрешават по взаимно съгласие с потребителите, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр.София съобразно приложимото българско законодателство
За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.Регистрация на нов профил

Вече сте регистрирани?
Вход или Възстановяване на парола